Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu Sklep 125pe® - Pasja - Grafika - Motoryzacja

Polityka Prywatności sklepu internetowego 125pe.home.pl

1. Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

1.1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Playstop Divison Spółka Jawna Michał Zając, Agata Dąbrowska, Olga Borda z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Królowej Bony 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000436064, NIP: 6312647358, REGON: 243070877.

 1. Jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy? 2.1.

 2. W jakim celu przetwarzamy Twoje Dane Osobowe? 3.1.

  3.2. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach

  1. 3.2.1.  w celu wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej z dokonanym zakupem, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, realizacji dostaw oraz obsługi płatności). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podałeś nam jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. zaznaczając nieobowiązkowe pole zamieszczone pod formularzem) to podstawą przetwarzania Twoich danych przez nasz sklep jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli posiadasz konto Klienta założone w naszym serwisie;

  2. 3.2.2.  w celu obsługi reklamacji lub ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o naszej współpracy (w tym. m.in. o historii Twoich zamówień, prowadzonej korespondencji czy dokonywanych płatnościach);

  3. 3.2.3.  w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunkówrozwoju sklepu lub promocji produktów;

W związku z zakupem na 125pe.home.pl przetwarzamy twoje dane personalne (imię, nazwisko), dane teleadresowe (adres, telefon kontaktowy), dane dotyczące składanych przez Ciebie zamówień oraz dane usług, z których korzystasz odwiedzając naszą stronę (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies lub innych podobnych technologii). Pamiętaj. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, zaś konto w naszym sklepie (oraz wszelkie powiązane z nim informacje) mogą być w każdym czasie usunięte. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest, jednakże niezbędna dla

rejestracji w sklepie oraz dokonania zakupu towaru.

Przetwarzanie Twoich danych pozwala nam na utrzymanie Twojego Konta, realizację złożonych zamówień, zlecenie wysyłki zakupionego towaru, wystawienie dokumentu księgowego oraz bezpośredni kontakt związany z wykonywaniem umowy sprzedaży. Twoja opcjonalna zgoda

pozwoli nam również na przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).

1

 1. 3.2.4.  w celu kierowania do Ciebie przez nasz sklep treści marketingowych. Podstawą prawnąprzetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu zamówionej przez Ciebie komunikacji marketingowej, w tym w formie opcjonalnych newsletterów, tj. wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach lub konkursach. Przetwarzanie Twoich danych w tym celu odbywa się tylko jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newslettera) drogą elektroniczną (zgoda opcjonalna);

 2. 3.2.5.  w celach technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa Sklpeu, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jego pośrednictwem, a także zarządzania Serwisem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. Jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe? 4.1.

page2image46326416

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawąprzetwarzania Twoich danych jest zgoda, Twoje dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany w dziale

kontakt.

4.2. Okresy przechowywania Danych mogą zostać przedłużone w przypadku, gdy Dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 1. Komu udostępniamy Twoje Dane Osobowe? 5.1.

  1. 5.2.  Nie będziemy przekazywali Twoich danych do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

  2. 5.3.  Możemy ujawnić wybrane informacje dotyczące Twojej osoby właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiedniąpodstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Twoje prawa 6.1.

Podane przez Ciebie Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru. Twoje dane osobowe nie są udostępnianie przez nas jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów (dostawca), operatorowi płatności (operator płatności) lub

podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi księgowe.

page2image53115712

2

W związku z przetwarzaniem przez nasz sklep Twoich danych osobowych, masz następuje

page2image53115904

prawa:

3

6.1.1. Prawo do sprzeciwu

6.1.1.1.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla prawnie uzasadnionych celów ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu – ze względu na Twoją szczególną sytuację - wobec przetwarzania Twoich danych dla prawnie uzasadnionych celów innych niżmarketing. Zgłaszając sprzeciw powinieneś wskazać swoją szczególną sytuacjęuzasadniającą jego zgłoszenie, a my ocenimy sprzeciw. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach w związku ze zgłoszeniem sprzeciwu, chyba że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz także prawo do zgłoszenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla potrzeb marketingu, bez konieczności jego uzasadniania;

Aby wykonać prawo do sprzeciwu, skontaktuj się z nami wysyłając nam e-mail na adres: kontakt@125pe.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany na stronie kontakt naszego serwisu.

6.1.1.2.

6.1.1.3.

 1. 6.1.2.  możesz uzyskać informację o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych;

 2. 6.1.3.  możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli sięzmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby nasz sklep je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby nasz sklep przetwarzał Twoje dane tylko wograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);

6.1.4.możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi.W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez nasz sklep odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu;

 1. 6.1.5.  możesz żądać anonimizacji Twoich danych oraz korzystać z prawa do bycia informowanym o danych przez nas wykorzystywanych w ramach naszej współpracy. Niezależnie od tego będziesz informowany każdorazowo o fakcie naruszenia bezpieczeństwa ochrony Twoich danych w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 2. 6.1.6.  Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa napisz do nas. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Google Analytics

 1. 7.1.  W celu analizy i ulepszenia funkcjonowania Sklepu wykorzystujemy usługi oferowane przez Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. Google Analytics przetwarza otrzymane dane w sposób zbiorczy i zanonimizowany, zatem nie jest możliwa identyfikacja pojedynczej osoby, której dane zostały pozyskane.

 2. 7.2.  Google Analytics wykorzystuje pliki Cookies do analizy w jaki sposób korzystasz ze Sklepu oraz jakie czynności w nim podejmujesz. Aplikacja używana jest przez nas również do tworzenia zbiorczych statystyk/raportów odwiedzających.

 3. 7.3.  Jeżeli nie chcesz, aby Google Analytics zbierało dane dotyczące Twoje aktywności w naszym Sklepie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki blokującego usługę. W tym celu pobierz i zainstaluj darmową wtyczkę dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Wówczas Google Analytics nie będzie zbierało danych o odwiedzinach w Sklepie, a Ty nadal będziesz mieć dostęp do serwisu 125pe.home.pl.

 4. 7.4.  Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez Google Analytics oraz pełna polityka prywatności Google Inc. dostępne są pod adresami:

  7.4.1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 7.4.2. https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl

 5. 7.5.  Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

7.5.1. Możesz w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki związane z ustawieniami plików Cookies, zezwalać stronom na zapis i odczytywanie tych plików, włączyć i wyłączyćobsługę plików Cookies. Jak to zrobić? Odwiedź poniższe witryny.
7.5.1.1. Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;

7.5.1.2. IEhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

7.5.1.3. Firefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C 5%82ugi%20ciasteczek;

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl